Forkerte data i FMK

Finder du forkerte medicinordinationer, recepter eller er i tvivl om din medicinering, skal du kontakte den læge, der har oprettet medicinordinationen. Disse oplysninger findes på detaljevisningen for medicinen.

 

Finder du forkerte informationer om køb af medicin, eller kan du ikke finde et køb i dit medicinkort under fanen Apoteksudleveringer, skal du kontakte det apotek, hvor du har købt din medicin.

 

Hvis du ikke kan afklare problemet med ovenstående parter, skal du udfylde nedenstående blanket, så Sundhedsdatastyrelsen kan rette data.

 

Hvis du oplever, at dit CPR-nummer er blevet misbrugt i forbindelse med udstedelse af recepter, skal du melde dette til politiet og eventuelt til Apotekerforeningen, så misbruget kan stoppes.

 

Anmeldelse til politiet kan ske til din lokale politistations e-mailadresse. Disse kan findes via politiets hjemmeside www.politi.dk. Kontaktoplysninger på Apotekerforeningen kan findes på www.apotekerforeningen.dk/kontakt.aspx.

 

Blanketten skal udfyldes med navn og kontaktoplysninger. Du skal desuden vedhæfte skærmprint af de pågældende ordinationer. Du skal oplyse dit CPR-nummer, give dit samtykke til, at Sundhedsdatastyrelsen må slå op på dit medicinkort, hvis det skulle blive nødvendigt for sagens behandling og endelig skal du erklære på tro- og love, at du aldrig har fået udskrevet den pågældende medicin. Du bedes også dokumentere at sagen er anmeldt til Politiet og eventuelt Apotekerforeningen.

 

Hvis du er en sundhedsperson, der henvender dig, fordi du har opdaget, at en patients CPR-nummer er blevet misbrugt, bedes du enten kontakte patienten og bede denne om at anmelde sagen, eller bruge blanketten og angive kontaktoplysninger på den pågældende.

 

Indberetter

Den person som henvender sig til Sundhedsdatastyrelsen og som sagen skal afsluttes til. Felter markeret med * er påkrævede.

For- og efternavn: *
Fødselsdato: *
Telefon: *
E-mail: *

Kort 3 linjers beskrivelse af fejl/CPR-nummer misbrug *

Dokumentation

*

 

Der kan maksimalt vedhæftes 50 MB filer i alt. Flere filer? Zip venligst filerne i samme opload.

 T (direkte) 7221 6800 | W www.sundhedsdatastyrelsen.dk
Adresse: Ørestads Boulevard 5 | 2300 København S | Serviceportal: http://services.nsi.dk/Driftstatus.aspx